Hvad kan parterapi hjælpe jer med?

  • Opløse fastlåste positioner imellem jer
  • Forstå egen og den andens motivation fra et dybere sted
  • Turde vise sårbarhed og sætte trygge grænser 

Kontakt mig i dag

Parterapiens start

Ved parterapiens start er den sunde tilknytning og den gensidige respekt, der skulle bære et forhold i udvikling, ofte allerede såret og tyndslidt. Følelsesmæssige belastninger, skuffelse og måske opgivelse er kommet på kortet, og sammen med skænderier eller ligegyldighed kan kulden have sneget sig ind, måske også i det intime liv. Men hverdagens krav, de eventuelle børn, økonomien – alt sammen kræver opmærksomhed, mens man stadig bider tænderne sammen, og bittert savner det, der var engang, og som man troede ville blive parforholdets virkelighed, dengang i forelskelsens dage.

Ensomhed, savn og manglende anerkendelse

Ensomhed, savn og manglende anerkendelse er følelser, jeg hører beskrevet igen og igen fra partnere i forhold, der ligner ovenstående. Læg dertil at op mod halvdelen af alle par, der går i terapi, har erfaringer med utroskab i en eller anden form, med de ofte voldsomme rystelser det giver, og følelser – på begge sider – som skam og håbløshed.

Det var jo ikke derfor man blev et par. Men typisk har en central dynamik i samværet dannet sig imellem partnerne, og med tiden bliver den forstærket – parterne trigger hinanden. Efterhånden sniger ”altid” og ”aldrig” sig ind i måden at tænke på om den anden, og det kan blive svært at se andet end sit eget billede af virkeligheden.

Terapiens mål

Terapiens første delmål (efter at have hjulpet evt. åben konflikt til afspænding) er, at vi identificerer den fastlåsende dynamik i forholdet. At finde den giver typisk både lettelse og håb – og kræfter til at gå på opdagelse i den personlige baggrund, der har disponeret for hver partners fastlåste rolle. Det er dette arbejde, der befrier os fra at skulle bære vores blindheder og skyggesider med ind i vores nutid.

Denne næste fase er den afgørende for at styrke fundamentet for et vitaliseret forhold. Jo mere vilje til at være ærlig, nærværende og sårbar, jo stærkere fundament – og jo større personlig tilfredsstillelse ved at blive klogere på sig selv (og den anden!). Det kræver mod og vilje til at kigge indad, og min rolle som terapeut er at støtte jer i at være så nærværende med hinanden som muligt, hvert øjeblik af processen. Det handler om at lære sin egen og den andens motivation bedst muligt at kende, så vi kan vælge, hvem jeg vil være sammen med den anden.

Parterapi har mange anvendelser

  • ”Min mor og jeg har nogle udfordringer. Tror du at parterapi kunne hjælpe os?”
  • ”Min bror og jeg har helt forskellige oplevelser fra vores opvækst, og det gør det svært at mødes. Kan du hjælpe med at få os på sporet, for jeg vil nødig miste ham?”
  • ”Det går ofte helt galt mellem min storesøster og mig selv. Jeg føler mig rettet på, og mister fodfæstet. Det bliver så betændt – vi har brug for et neutralt rum…”
  • ”Jeg har fået kontakt til min far igen efter mange år, men der er mange misforståelser imellem os. Vi du hjælpe os til at slå bro?”

De fleste opsøger parterapi på baggrund af problemer i deres parforhold. Men til tider er det andre vigtige relationer der er kørt fast, og hvor det kan synes udsigtsløst. Som det fremgår af eksemplerne ovenfor kan det både dreje sig om problemer mellem generationer, eller internt i f.eks. en søskenderelation. Ofte fylder disse temaer meget; tingene har kørt sig fast, der er noget på spil, og hvor går man hen med den type problemer? 

Her har den parterapeutiske tilgang meget at tilbyde, for målet er altid at hjælpe to parter til at forstå både sig selv og den anden bedre, og lande forholdet et om muligt dybere, roligere og mere givende sted.

Priser på terapisessioner

Parterapi: 1 time 15 min. 1400,-

Mulighed for indledende samtale

Gratis forsamtale på 30 minutter, enten på telefon eller i mit praksislokale.

Afbud eller udeblivelse fra sessionen

Afbud er frit frem til senest 24 timer før den aftalte tid. Ellers betales fuld pris for sessionen, uanset grunden til afbuddet.


Anmeldelser af Michael Søderberg

Varmeste anbefaling
Gang på gang hører jeg Michael Søderbergs klienter sige “jeg har aldrig før følt mig mødt på den måde”…
Michael møder, hvad enten det er klienter i forløb, eller det er andre mennesker på sin vej, med en intens opmærksomhed, levende interesse, og en usædvanlig bred vifte af kreativitet, viden og indlevelse i det han involverer sig i.
Michael er uddannet psykoterapeut med mange uddannelser, men for mig at se gør uddannelse det ikke alene. Man kan være terapeut af natur, og det er Michael.
Desuden er det for mig af betydning, at Michael lever med afsæt i en integreret spirituel baggrund. Det giver hans nærvær en særlig og afgørende klangbund.
Jeg glæder mig over at have krydset Michaels vej, og kan kun på det varmeste give Michael min anbefaling.
– Anette Jørgensen
Omsorgsfuld og skarp
Familieopstillinger er en spændende ramme, som skaber en unik mulighed for at møde sig selv som menneske. Møde sig selv i relation til sin familie, sin egen og familiens historie, dens konstallationer og de dynamikker og mønstre, som udspiler sig i netop den familie og som på godt og ondt kan være bestemmende for, hvordan vi aktuelt lever vores liv. Det særlige ved netop denne form er, at man samtidigt med indsigter i sin individuelle historie, får indblik i, at meget af det vi går og roder med hver især, har et afsæt i en individuel historie, som i realiteten kan gå generationer tilbage, men som også tager afsæt i nogle helt fundamentale almen menneskelige vilkår, i forhold til det at være menneske og menneske, som en del af en tid og en kultur og rent faktisk som del af en sammenhæng, på tværs af tid. Det er I hvert fald på den måde jeg har oplevet familieopstillinger formidlet igennem Michael Søderberg.
Michael er intens og omsorgsfuld i sit nærvær, fantastisk skarp og respektfuld i sit lederskab af familieopstillingerne. Jeg forstår nu på et helt andet niveau, sætningen jeg har hørt i en anden sammenhæng: “At vi ikke er til udelukkende for at heale os selv, men for at heale hinanden”.
– Birgitte Mølgård
Giver rum til de indre svære møder
Det Åben Rum kan varmt anbefale et møde med Michael, hvis der er brug for støtte til tunge følelser, sorg eller selvkritik, depression m.m.
Michael møder alle med et nærvær og accept der opleves forløsende og som giver rum til de indre svære møder.
Michael Søderberg er en af de faste eksamineret psykoterapeut i Det Åbne Rum. Han tilbyder individuel terapi, parterapi, traumeterapi, drømmeterapi og oplevelsesorienteret drømmearbejde, familieopstillinger og er foredragsholder indenfor det terapeutiske, psykologisk-mytologiske felt.
– Det Åbne Rum Forening